Pieter Duin – De Krim Texel ‘De samenwerking? Zeer plezierig’

“Ik was ervan overtuigd dat InnofundNL iets voor De Krim zou kunnen betekenen. Er zijn in Nederland veel bedrijven die aan subsidie-advies doen. Een Texels bedrijf die de lokale situatie kent: belangrijk voor De Krim.
Bij de aanleg van de 2e negen holes voor Golfbaan de Texelse hebben we een Waterbergingsplan gemaakt. We transporteren regenwater vanaf het bungalowpark naar een berging. In drogere periodes gebruiken we dit water om de greens en fairways te beregenen. De overheid stimuleert zuinig gebruik van water. 

Esther Krijnen van InnofundNL heeft met succes subsidie verkregen voor de waterberging. En wees ons op regelingen die we zelf niet kenden.Het bedrijf is pro-actief en betrokken. Esther Krijnen en ik praten regelmatig over ontwikkelingen op De Krim en de subsidieregelgeving. 

De samenwerking ervaar ik als zeer plezierig. Esther kent de subsidieregels goed en komt zelf met ideeën en voorstellen. Zij heeft bij instanties goede contacten en koppelt de voortgang van aanvragen tijdig met ons terug.”

Pieter Duin, financieel manager bij De Krim op Texel