Subsidieaanvragen en subsidiemanagement

Een subsidie aanvragen: onze totaalaanpak

Wil je investeren in duurzame energie? De markt veroveren met een unieke innovatie? Werk- en leerplekken bieden aan de talenten van de toekomst of juist voor de mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken? Is zorgen voor elkaar en de wereld om je heen voor jou als ondernemer een belangrijke wens en ambitie?

In Nederland en Europa zijn veel subsidieregelingen én fondsen waar je het bestaan mogelijk niet van kent, maar die wel bijdragen aan zakelijke innovatie en sociale ontwikkeling. Als innovatieve en betrokken ondernemer word je via deze financiële regelingen ondersteund bij het bewerkstelligen van jouw toekomstplannen en maatschappelijke doelen.

een betere toekomst

Kansrijke mogelijkheden, voor een betere toekomst

Bedrijven en organisaties die willen innoveren of verduurzamen kunnen in veel gevallen subsidie en aanvullende financiering aanvragen om werk te maken van ambities. Door het verlenen van subsidies stimuleren onder meer de Nederlandse overheid, Europese Unie en diverse non-profitorganisaties bedrijven en ondernemers om te blijven groeien. Te bouwen aan een vitale economie, het creëren van meer werkgelegenheid en het ontwikkelen van duurzame oplossingen voor een beter milieu. Vaak weten ondernemers en organisaties niet dat zij in aanmerking komen voor een subsidie. InnoFundNL helpt bij het benutten van kansrijke mogelijkheden, voor een betere toekomst.

de eisen

Strikte eisen voor subsidieaanvragen

Bij het aanvragen van een subsidie komt veel kijken. Het is een ingewikkeld proces. In Nederland en Europa beheren honderden instanties subsidiegelden. Gemeenten, provincies, ministeries, Europese commissies, maar ook privéfondsen en goede doelen. In sommige gevallen moet je voor het aanvragen van een subsidie bij verschillende instanties en subsidieverstrekkers aankloppen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je voldoen aan specifieke en uitvoerige voorwaarden. Dat vraagt om tijd, ervaring en kennis. Stuk voor stuk kwaliteiten die InnoFundNL bezit.

onze aanpak

Advies, aanvraag, toetsing en uitvoer

InnoFundNL heeft veel ervaring met subsidiemanagement en projectmanagement. We kennen de beslissers en zijn gespecialiseerd in het opstellen van professionele subsidieaanvragen. We weten hoe we een subsidiegever enthousiast kunnen maken voor jouw innovatie of nieuwe idee – en hoe zij enthousiast blíjven. Heb je een innovatief idee, een maatschappelijke ambitie of een milieuvriendelijke doelstelling? Wij denken direct met je mee. Over de haalbaarheid, aanpak én de subsidiemogelijkheden.

Waarom innoveren met InnoFundNL?

eerlijk en duidelijk

Eerlijk advies, duidelijke voorwaarden

InnoFundNL staat voor eerlijk advies, duidelijke voorwaarden en een grotere slagingskans van jouw subsidieaanvraag. Door vroegtijdig te toetsen of je in aanmerking komt voor een subsidie adviseren we je gericht over de wegen die je kunt bewandelen. Vaak kiezen onze klanten ervoor subsidie- én projectmanagement bij ons onder te brengen. Een efficiënte oplossing, omdat beide trajecten veel raakvlakken hebben. De eisen die een financier voor een aanvraag stelt zijn bovendien net zo veranderlijk als het weer. InnoFundNL creëert overzicht en inzicht in ingewikkelde regelingen, informeert alle betrokken partijen en draagt bij aan het behalen van jouw ambities.

jouw ambities

Maak met deze subsidies jouw ambities waar

De afgelopen jaren heeft InnoFundNL succesvol subsidies aangevraagd en subsidiemanagement verricht voor uiteenlopende projecten in talloze sectoren. We zijn gespecialiseerd in investeringen in verduurzaming en duurzame energie, maar net zo goed thuis in de subsidiemogelijkheden voor uitdagende innovatie, de zorgsector, scholing en onderwijs en regionale ontwikkeling. Graag vertellen we je meer over de subsidie- en financieringskansen, die je helpen bij het realiseren van jouw ambities en bedrijfsplannen.

De subsidies

InnoFundNL kan jou helpen om verschillende ambities waar te maken. Hieronder een selectie met hoe we jou en je bedrijf kunnen ondersteunen.

Duurzaamheid

Duurzaam denken, duurzaam doen, duurzaam groeien

Innovatie

Stimuleer innovatie binnen jouw bedrijf

Scholing en onderwijs

Het opleiden van de nieuwe generatie

Zorg en welzijn

Zorg voor elkaar, een leven lang

Regionale ontwikkeling

Betrokken bij de wereld om je heen

Wil jij werk maken van jouw duurzame ambities en succesvol innoveren? Val op en blink uit met InnoFundNL, partners in innovatie. Neem direct contact op!