Samenwerken aan een energieneutraal Texel. Dat is de missie van Duurzame Alliantie Texel. Vijf betrokken ondernemers, met hart voor Texel, zetten zich in voor het verduurzamen van het prachtige eiland. InnoFundNL is één van de founding fathers van de alliantie, die als doel heeft diverse duurzame en groene initiatieven te ontwikkelen, ondersteunen en verenigen. Onder meer door het (veelal vrijblijvend) delen van kennis en het bieden van concrete adviezen. Lees hier meer over DATXL.

Nederland in het klein

Wie Texel zegt, zegt zon, wind en water. Een sterke, betrokken gemeenschap werkt met hart en ziel aan het behouden en verbeteren van het woon- en leefklimaat op het eiland. DATXL wil een voortrekkersrol nemen in de energietransitie. Texel, Nederland in het klein, als voorbeeld van hoe een maatschappij op energiegebied zelfvoorzienend kan worden. Het Texel van de toekomst is een energieneutraal Texel; een innovatief eiland dat volop nieuwe werkgelegenheid schept en diverse duurzame initiatieven de ruimte geeft.

De Texelaars achter DATXL

DATXL is opgericht door vijf ondernemers die op Texel wonen en werken. Alle vijf geven advies over duurzaamheid. In alfabetische volgorde:

Benno Bakker

Benno Bakker van Vloedlijn Advies verbindt mensen en organisaties die zich in willen zetten voor de energietransitie.

nienke bloksma

Nienke Bloksma van Energiek Advies geeft advies over het energiezuiniger of energieneutraal maken van woningen.

Esther Krijnen van InnoFundNL geeft advies over subsidies en financiering van duurzame innovatie en initieert onder meer duurzame energieprojecten, zoals Postcoderoos.

jord kuiken

Jord Kuiken van jordkuiken.nl geeft advies over duurzame energieopwekking en belastingteruggave voor duurzame innovaties. Tevens werkt hij op projectbasis bij bedrijven om veranderingen (transities) te realiseren.

pepijn lijklema

Pepijn Lijklema geeft met Vigor Novus advies over duurzame innovatie op het gebied van openbare verlichting. Met Texlabs bouwt hij aan een kennisinstituut op het gebied van duurzaamheid voor studenten die hij begeleidt.

MEER INFORMATIE?

Samen bouwen aan innovatie en vernieuwing en zelf de regie behouden? We gaan graag met je in gesprek!


Samen bouwen aan innovatie en vernieuwing en zelf de regie behouden? We gaan graag met je in gesprek!