Duurzaamheid

Duurzaam denken, duurzaam doen, duurzaam groeien

Investeer je in duurzame energie en energiezuinige technieken? Met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) kun je 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

Wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Profiteer van een investeringsaftrek tot wel 36% van het investeringsbedrag met de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze aftrek komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek.

De rijksoverheid stimuleert het verminderen van gasverbruik door het kiezen voor duurzaam verwarmen. De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is een tegemoetkoming bij de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen.

De Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) is een subsidie voor bedrijven en (non-)profitinstellingen die hernieuwbare energie produceren en CO2-reducerende technieken toepassen.

Ondernemers en kennisinstellingen die werken aan duurzame innovaties kunnen subsidie voor energie-innovaties aanvragen. Binnen de Topsector Energie-regelingen zijn onder meer subsidies voor duurzame energieproductie, energiebesparing en CO2-reductie ondergebracht.

Investeer je in hernieuwbare energiebronnen? Wil je jouw productieproces verduurzamen? Of maak je werk van CO2-emissiereductie? Vraag dan subsidie aan voor pilot- en demonstratieprojecten binnen de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatieregeling.

Door het stimuleren van de ontwikkeling van innovaties voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving, zet TKI Urban Energy in op het verbinden van kansrijke innovaties. Voor nieuwe innovatieprojecten zijn verschillende financieringsmogelijkheden, waaronder het aanvragen van een innovatiesubsidie.

Het Europese programma Horizon 2020 biedt ondersteuning voor organisaties, die internationaal werken aan onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Door het stimuleren van wetenschap en innovatie in het bedrijfsleven, vergroten de Europese Commissie (EC) en de Nederlandse overheid het concurrentievermogen van Europa.

De Postcoderoosregeling (PCR) ondersteunt het gezamenlijk opwekken van duurzame energie middels zonne- en windprojecten. Deelnemers aan een energieproject zijn via deze regeling, ook bekend als de Regeling Verlaagd Tarief, vijftien jaar lang vrijgesteld van energiebelasting over de energie die gezamenlijk wordt opgewekt.