Innovatie

Stimuleer innovatie binnen jouw bedrijf

Bedrijven die innovatieve ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren kunnen via de WBSO mogelijk kosten voor Research & Development verlagen. De WBSO vergoedt onder meer uitgaven aan en een deel van de loonkosten van innovatieprojecten.

Het Innovatiekrediet stimuleert de technische ontwikkeling van nieuwe producten en ondersteunt de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat. Bedrijven die kansrijke en veelbelovende innovaties ontwikkelen en zo bijdragen aan de duurzame groei van de Nederlandse economie kunnen aanspraak maken op aanvullende financiering in de ontwikkelfase.

Starters en MKB-ondernemers met een businessidee kunnen in de planfase een lening uit de Vroegefasefinanciering (VFF) aanvragen. De financieringsregeling is bedoeld om innovatieve starters en MKB-ondernemers te ondersteunen bij het onderzoek naar de slagingskans van een innovatie.

De Europese Unie stelt via het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) geld beschikbaar aan de Nederlandse visserijsector. Het fonds heeft als doel vissers te helpen de overstap naar duurzame visserij te maken, het versterken van kusteconomieën en het financieren van kansrijke (visserij)projecten. Vissers kunnen via het EFMZV verschillende subsidies aanvragen ter ondersteuning van (duurzame) ambities en werkzaamheden.

Voor het zorgen voor duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel zijn landbouwsubsidies beschikbaar. Landbouwers en agrarische bedrijven kunnen aanspraak maken op verschillende regelingen voor financiële steun. De steunmaatregelen zijn onderdeel van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.