Regionale ontwikkeling

Betrokken bij de wereld om je heen

Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de Wadden-provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland. Het fonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. Ondernemers, verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage voor projecten.

Stichting DOEN helpt innovatieve ondernemers bij het ontwikkelen van oplossingen voor een betere wereld. De stichting ondersteunt groene en sociale initiatiefnemers in de eerste fase om zo een wezenlijke bijdrage te leveren aan het vergroten van de slagingskans van innovatieve projecten. Daarbij staat het versnellen van de transitie naar een circulaire economie centraal.

VSBFonds investeert in de kwaliteit van samenleven in Nederland. Dit doet het fonds door jaarlijks een donatiebudget, praktische kennis en netwerken beschikbaar te stellen. Hiermee worden projecten op talloze vlakken ondersteund. VSBFonds steunt sociale en culturele initiatieven, die bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Toerisme is de belangrijkste bron van werkgelegenheid en leefbaarheid op Texel. Om de veelzijdigheid en unieke kenmerken van het eiland te behouden en beschermen, stimuleert de Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) initiatieven van ondernemers om Texel als aantrekkelijke vakantiebestemming in stand te houden en zo mogelijk te versterken.

Stichting Samen Eén Texel ondersteunt en initieert projecten die bijdragen aan een vitale samenleving op Texel. De stichting is maatschappelijk betrokken en biedt (financiële) begeleiding bij initiatieven op het gebied van welzijn, gezondheid en huisvesting.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Jaarlijks kunnen 3.500 projecten op de hulp van het fonds rekenen. Het fonds stelt onder meer financiële bijdragen en beurzen beschikbaar voor bijzondere sociale en maatschappelijke initiatieven en talentontwikkeling.