Zorg en welzijn

Zorg voor elkaar, een leven lang

Sociaal en maatschappelijk betrokken ondernemers en burgers die vernieuwende woon- en zorgvormen voor senioren ontwikkelen, kunnen mogelijk aanspraak maken op de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ). Via de regeling is financiële ondersteuning beschikbaar voor het ontwikkelen, bouwen, verbouwen of verwerven van woonzorgarrangementen.

Het doel van de stimuleringsregeling E-Health Thuis is het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen, mensen met een beperking en risicogroepen door hen langer thuis te laten kunnen wonen. Zorgaanbieders en zorgondersteuners die willen samenwerken aan projecten en nieuwe initiatieven kunnen een aanvraag indienen voor de subsidieregeling.