Scholing en onderwijs

Het opleiden van de nieuwe generatie

Ondernemers die praktijk- of werkleerplaatsen willen aanbieden voor studenten, leerlingen en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, kunnen mogelijk gebruik maken van de subsidieregeling Praktijkleren. De regeling voorziet bedrijven en organisaties die mensen helpen zich beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en is een tegemoetkoming voor gemaakte kosten.

De Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het MKB ondersteunt bedrijven die willen investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van personeel. De SLIM-subsidie is onder meer bedoeld voor activiteiten op het gebied van leren en ontwikkelen, het opzetten van een bedrijfsschool en creëren van praktijkleerplaatsen.