Joost de Wit – De Wit Oils ‘Een leek als ik weet half niet wat er mogelijk is met subsidies’

Joost de Wit van De Wit Oils: “Wij zijn met Esther Krijnen van InnoFundNL in contact gekomen via een werknemer. Hij vertelde dat zij veel van subsidie-aanvragen voor energiebesparende maatregelen weet. Het leek mij een goed idee om in het voortraject van de bouw al contact met haar te zoeken. Een leek zoals ik weet niet half wat er mogelijk is met subsidies. Esther zeer behulpzaam.

We staan op het punt om met de bouw te gaan beginnen en zijn op dit moment de warmtewisselsystemen aan het bekijken. Daarnaast ontwikkelen we zelf een warmtewisselsysteem voor onze koel- en vriescel. Zodra we alles op papier hebben, start Esther het subsidie-aanvraagtraject. Zij gaat dit waar mogelijk ook doen voor onze verlichting, isolatie en glas.”